Jmenné prostory
Varianty
Akce

make_pair

Z cppreference.com
< cpp‎ | utility


Syntaxe:

  pair<T1,T2> make_pair( const T1 &a, const T2 &b );

make_pair funkce vrátí jednoduchý objekt obsahující dvě položky a a b. make_pair je jedna z možností jak vytvořit instanci třídy pair.

Například:

#include <string>
using std::string;
#include <iostream>
using std::cout;
#include <utility>
using std::pair;
using std::make_pair;
 
int main () {
  pair<int,string> tuple = make_pair( 42, "The answer" );
 
  cout << "tuple.first: " << tuple.first 
       << ", tuple.second: " << tuple.second << '\n';
 
  return 0;
}