Jmenné prostory
Varianty
Akce

Standard C String and Character (řetězce a znaky)

Z cppreference.com
< cpp


atof převede řetězec na float
atoi převede řetězec na integer
atol převede řetězec na long
isalnum je znak z abecedy nebo číslice (alphanumeric)? (iff)
isalpha je znak z abecedy (alphabetic)? (iff)
iscntrl je znak řídídcím znakem? (iff)
isdigit je znak číslice(digit)? (iff)
isgraph je znak grafickým znakem (graphical character)? (iff)
islower je znak malé písmeno (lowercase)? (iff)
isprint je znak tisknutelný? (iff)
ispunct je znak interpunkční? (iff)
isspace je znak mezera? (iff)
isupper je znak velké písmeno (uppercase)? (iff)
isxdigit je znak hexadecimální číslicí? (iff)
memchr vyhledá první výskyt znaku v "řetězci" určeného pomocí ukazatele a délky bloku paměti
memcmp porovnává dva buffery
memcpy kopíruje buffer do jiného
memmove přemisťuje obsah bufferu do jiného
memset plní buffer znakem
strcat zřetězuje dva řetězce
strchr vyhledá první výskyt znaku v řetězci a vrátí jeho pozici
strcmp porovnává dva řetězce
strcoll porovnává dva řetězce s ohledem na aktuální lokalizaci
strcpy kopíruje řetězec do jiného
strcspn vrací index prvního výskytu znaku shodující se s jakýmkoliv znakem v druhém řetězci
strerror vrací textovou verzi předaného chybového kódu (error code)
strlen vrací délku řetězce
strncat zřetězuje dva podřetězce s určenou délkou ze dvou řetězců
strncmp porovnává dva podřetězce s určenou délkou ze dvou řetězců
strncpy kopíruje podřetězec s určenou délkou do jiného řetězce
strpbrk vrací ukazatel na první výskyt znaku shodující se s jakýmkoliv znakem v druhém řetězci
strrchr vyhledá poslední výskyt znaku v řetězci a vrátí jeho pozici
strspn vrací index prvního znaku, který se neshoduje v obouch řetězcích
strstr vrací ukazatel na první výskyt podřetězce
strtod konvertuje řetězec na double
strtok vrací ukazatel na další token, kde druhý parametr ho určuje
strtol konvertuje řetězec na long
strtoul konvertuje řetězec na unsigned long
strxfrm konvertuje podřetězec tak, že je možné ho použít s porovnávacími funkcemi
tolower konvertuje znak na malý (lowercase)
toupper konvertuje znak na velký (uppercase)