Jmenné prostory
Varianty
Akce

Příkazy pre-procesoru

Z cppreference.com
< cpp


Prepocesor C++ se spouští před samotnou kompilací. Dané příkazy preprocesoru umožnují programátorovi definovat proměnné, upravovat a dosazovat texty, a testovat jednoduché podmínky.

# a ## obsluha řetězců
#define definnování makrodefinicí
#error zobrazování chybových zpráv
#if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, and #endif podmínkové operátory
#include vkládání obsahu z dalšího souboru
#line nastaví řádky a informace o souboru
#pragma implementace specifického příkazu
#undef používá se k oddefinování makrodefinicí
Předdefinované proměnné preprocesoru smíšené proměnné preprocesoru