Jmenné prostory
Varianty
Akce

Other standard C functions (ostatní funkce jazyka C)

Z cppreference.com
< cpp


abort ukončí program s příznakem selhání
assert je-li výraz nepravdivý ukončí program
atexit registruje funkce, které se zavolají při ukončení programu
bsearch hlédá pomocí bisekce
exit ukončí program
getenv vrací informace prostředí
longjmp začne vykonávat kód v určitém bodě programu nastavený pomocí setjmp
qsort provede quicksort
raise pošle signál programu
rand vrací pseudonáhodné číslo
setjmp nastaví bod programu k vykonání pomocí longjmp
signal registruje funkci jako obsluhu signálu
srand inicializuje náhodný generátor čísel
system předá příkaz vychozímu příkazovému interpretru
va_arg používá seznam parametrů proměnné délky