Jmenné prostory
Varianty
Akce

Standard C Memory (Pro práci s pamětí)

Z cppreference.com
< cpp


calloc alokuje a inicializuje pole v paměti
free uvolní pamět
malloc alokuje paměť
realloc realokuje paměť