Jmenné prostory
Varianty
Akce

Základní typy

Z cppreference.com
< cpp

C++ má tyto základní datové typy:

[editovat] Celá čísla

Typ Velikost Rozsah Znaménko
char jako signed char nebo unsigned char
signed char min. 8 bitů alespoň -128 až 127 ano
unsigned char min. 8 bitů alespoň 0 až 255 ne
short min. 16 bitů alespoň -32768 až 32767 ano
unsigned short min. 16 bitů alespoň 0 až 65535 ne
int min. 16 bitů alespoň -32768 až 32767 ano
unsigned int min. 16 bitů alespoň 0 až 65535 ne
long min. 32 bitů alespoň -2147483648 až 2147483647 ano
unsigned long min. 32 bitů alespoň 0 až 4294967295 ne
long long(počínaje C++11) min. 64 bitů alespoň -9223372036854775808 až 9223372036854775807 ano
unsigned long long(počínaje C++11) min. 64 bitů alespoň 0 až 18446744073709551615 ne

[editovat] Čísla s plovoucí desetinnou čárkou

Typ Popis
float jednoduchá přesnost (obvykle 32 bitů)
double dvojitá přesnost (obvykle 64 bitů)
long double rozšířená přesnost (obvykle 80 nebo 128 bitů)

[editovat] Znaky

Typ Velikost
char min. 8 bitů
wchar_t 16 nebo 32 bitů
char16_t(počínaje C++11) 16 bitů
char32_t(počínaje C++11) 32 bitů

Logická hodnota: bool velikost: min. 8 bitů