Jmenné prostory
Varianty
Akce

Konstantní Escape Sekvence

Z cppreference.com
< cpp


Následující escape sekvence mohou být použity k definování některých speciálních znaků v řetězci:

Escape Sekvence Poznámka
\' Jednoduchá uvozovka (apostrof)
\" Dvojitá uvozovka
\\ Zpětné lomítko
\nnn Osmičkové číslo (nnn)
\0 Nulový znak (osmičkové císlo nula)
\a Zněný zvonek
\b Předchozí znak
\f Konec stránky
\n Nová řádka
\r Návrat vozíku
\t Horizontální mezera
\v Verikální mezera
\xnnn Hexadecimální číslo (šestnáctkové) (nnn)

V následující ukázce kódu jsou obsaženy některé sekvence (u kterého jsme předpokládali, že znak nové řádky generuje kompletní novou řádku, tj. na Unixových systémech):

    printf( "Tohle\nje\ntest\n\nŘekla, \"Jak se máš?\"\n" );

což by mělo zobrazit:

    Tohle
    je
    test
 
    Řekla, "Jak se máš?"