Jmenné prostory
Varianty
Akce

ASCII znaky

Z cppreference.com
< cpp


Následující znaky obsahují prvních 128 ASCII desítkových(dec), osmičkových(oct), šestnáctkových(hex) a znakových kódů.

Desítkové Osmičkové Šestnáctkové Znak Popis
0 0 00 NUL
1 1 01 SOH začátek hlavičky
2 2 02 STX začátek textu
3 3 03 ETX konec textu
4 4 04 EOT konec přenosu
5 5 05 ENQ dotaz
6 6 06 ACK potvrzení
7 7 07 BEL zvonek
8 10 08 BS backspace
9 11 09 HT horizontální mezera
10 12 0A LF konec řádky
11 13 0B VT vertikální mezera
12 14 0C FF konec stránky
13 15 0D CR návrat vozíku
14 16 0E SO posun ven
15 17 0F SI posun dovnitř
16 20 10 DLE ukončení datové linky
17 21 11 DC1 nepřiřazeno, ale obvykle XON
18 22 12 DC2
19 23 13 DC3 nepřiřazeno, ale obvykle XOFF
20 24 14 DC4
21 25 15 NAK negativní potvrzení
22 26 16 SYN nečinná synchronizace
23 27 17 ETB konec přenosového bloku
24 30 18 CAN zrušit
25 31 19 EM konec přenosu
26 32 1A SUB dosazení
27 33 1B ESC ukončení
28 34 1C FS oddělovač soubor
29 35 1D GS oddělovač skupina
30 36 1E RS oddělovač záznam
31 37 1F US oddělovač linky
32 40 20 SPC mezera
33 41 21 !
34 42 22 "
35 43 23 #
36 44 24 $
37 45 25 %
38 46 26 &
39 47 27 '
40 50 28 (
41 51 29 )
42 52 2A *
43 53 2B
44 54 2C ,
45 55 2D
46 56 2E .
47 57 2F /
48 60 30 0
49 61 31 1
50 62 32 2
51 63 33 3
52 64 34 4
53 65 35 5
54 66 36 6
55 67 37 7
56 70 38 8
57 71 39 9
58 72 3A :
59 73 3B ;
60 74 3C <
61 75 3D =
62 76 3E >
63 77 3F ?
64 100 40 @
65 101 41 A
66 102 42 B
67 103 43 C
68 104 44 D
69 105 45 E
70 106 46 F
71 107 47 G
72 110 48 H
73 111 49 I
74 112 4A J
75 113 4B K
76 114 4C L
77 115 4D M
78 116 4E N
79 117 4F O
80 120 50 P
81 121 51 Q
82 122 52 R
83 123 53 S
84 124 54 T
85 125 55 U
86 126 56 V
87 127 57 W
88 130 58 X
89 131 59 Y
90 132 5A Z
91 133 5B [
92 134 5C \
93 135 5D ]
94 136 5E %% %%
95 137 5F _
96 140 60 `
97 141 61 a
98 142 62 b
99 143 63 c
100 144 64 d
101 145 65 e
102 146 66 f
103 147 67 g
104 150 68 h
105 151 69 i
106 152 6A j
107 153 6B k
108 154 6C l
109 155 6D m
110 156 6E n
111 157 6F o
112 160 70 p
113 161 71 q
114 162 72 r
115 163 73 s
116 164 74 t
117 165 75 u
118 166 76 v
119 167 77 w
120 170 78 x
121 171 79 y
122 172 7A z
123 173 7B {
124 174 7C %% %%
125 175 7D

| |- |126 |176 |7E |~ | |- |127 |177 |7F |DEL |smazat |}