Jmenné prostory
Varianty
Akce

std::vector::reserve

Z cppreference.com
void reserve( size_type new_cap );

Zvětší kapacitu kontejneru na hodnoty větší nebo rovnu new_cap. Je-li new_cap větší než současná hodnota capacity(), je alokována nová paměť, v opačném případě metoda nic nedělá.

Je-li new_cap větší než capacity(), všechny iterátory a reference, včetně koncového iterátoru, jsou zneplatněny. V opačném případně nejsou zneplatněny žádné iterátory ani reference.

Obsah

[editovat] Parametry

new_cap - nová kapacita kontejneru
Požadavky kladené na typ
-
T musí splňovat požadavky konceptu MoveInsertable.

[editovat] Návratová hodnota

(žádná)

[editovat] Výjimky

std::length_error jestliže new_cap > max_size().

[editovat] Asymptotická časová složitost

Nejvýše lineární s počtem prvků size() v kontejneru.

[editovat] Poznámky

Metodou reserve() se kapacita kontejneru nedá snížit. Pro tento účel složí metoda shrink_to_fit().

[editovat] Viz také

vrátí počet prvků, kolik se vejde do současného alokovaného místa
(veřejná členská funkce) [edit]
přenastaví počet prvků
(veřejná členská funkce) [edit]
požádá o uvolnění nevyužité paměti
(veřejná členská funkce) [edit]