Jmenné prostory
Varianty
Akce

std::vector::empty

Z cppreference.com
bool empty() const;

Zjistí zda-li je kontejner prázdný, tj. zda begin() == end().

Obsah

[editovat] Parametry

(žádné)

[editovat] Návratová hodnota

true je-li kontejner prázdný, false v opačném případě

[editovat] Výjimky

(žádné) (před C++11)
noexcept specification:  
noexcept
  
(počínaje C++11)

[editovat] Asymptotická časová složitost

Konstantní.

[editovat] Příklad

Následující kód pomocí empty zjišťuje zda std::vector<int> obsahuje nějaké prvky:

#include <vector>
#include <iostream>
 
int main()
{
    std::vector<int> numbers;
    std::cout << "Puvodne, numbers.empty(): " << numbers.empty() << '\n';
 
    numbers.push_back(42);
    numbers.push_back(13317); 
    std::cout << "Po pridani prvku, numbers.empty(): " << numbers.empty() << '\n';
}

Výstup:

Puvodne, numbers.empty(): 1
Po pridani prvku, numbers.empty(): 0

Viz také

zjistí počet prvků
(veřejná členská funkce) [edit]