Jmenné prostory
Varianty
Akce

Stack

Z cppreference.com
< cpp


Definováno v <stack>
template<

    class T,
    class Container = std::deque<T>

> class stack;

Adaptér kontejneru stack se chová jako zásobník LIFO (last-in, first-out). Adaptovaný kontejner je předáván jako druhý parametr šablony.

(konstruktor) Vytvoří nový zásobník
empty Vrací true, pokud je zásobník prázdný
pop Odstraní objekt z vrchu zásobníku
push Vloží objekt na vrch zásobníku
size Vrací počet objektů v zásobníku
top Vrací referenci na vrchní objekt v zásobníku