Jmenné prostory
Varianty
Akce

C++ Prioritní Fronta (Priority Queues)

Z cppreference.com
< cpp


Prioritní fronta je podobná C++ frontě queue s tím rozdílem, že jsou prvky uspořádané podle nějakého predikátu.


Constructors vytvoří novou prioritní frontu
empty true pokud je prioritní fronta prázdná
pop odstraní první prvek z prioritní fronty
push vloží prvek do prioritní fronty
size vrátí počet prvků v prioritní frontě
top vrátí první prvek prioritní fronty