Jmenné prostory
Varianty
Akce

empty

Z cppreference.com

Syntaxe:

  #include <stack>
  bool empty() const;

Funkce empty() vrací true, pokud je zásobník prázdný, false v opačném případě.

Například následující ukázka kódu používá empty() jako ukončovací podmínku v cyklu while, aby odebrala ze zásobníku všechny položky a vypsala je v obráceném pořadí:


  stack<int> s;
  for( int i = 0; i < 5; i++ ) {
   s.push(i);
  }
  while( !s.empty() ) {
   cout << s.top() << endl;
   s.pop();
  }


Příbuzná témata: size