Jmenné prostory
Varianty
Akce

C++ Stacks

Z cppreference.com
< cpp


C++ Stack je kontejner, který se chová jako zásobník -- FILO (first-in, last-out) abstraktní datový typ.

Constructors Vytvoří nový zásobník
empty Vrací true, pokud je zásobník prázdný
pop Odstraní objekt z vrchu zásobníku
push Vloží objekt na vrch zásobníku
size Vrací počet objektů v zásobníku
top Vrací referenci na vrchní objekt v zásobníku